Zakończenie naboru wniosków do udziału w postępowaniu e-Van

10.07.2020

NCBR infomruje, iż w prowadzonym w trybie zamówienia przedkomercyjnego postępowaniu nr 22/20/PU/P66 do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 12:00, złożono 14 Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykaz złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania i o zawarcie umowy w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” znajduje się w dokumencie.

Wstecz