Informacja nt. terminu publikacji listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach drugiej rundy konkursu 1/1.1.1/2020

05.08.2020

Informujemy, iż z uwagi na trwające analizy w przedmiocie dostępnej alokacji dla dużych przedsiębiorstw, publikacja listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach drugiej rundy konkursu 1/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” nastąpi do połowy sierpnia br.

Wstecz