Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne

05.08.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 do 31 lipca 2020 r. wpłynęło 85 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 542 673 491,86 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 676 006 897,52 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz