"Podręcznik beneficjenta" - nowa wersja

17.01.2020

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER przekazujemy do zapoznania się i stosowania przez Beneficjentów w ramach realizowanych projektów PO WER Podręcznik Beneficjenta wersja 2.6.

Podręcznik Beneficjenta wersja 2.6
Podręcznik Beneficjenta wersja 2.6 w trybie rejestru zmian

Wstecz