Wyniki V konkursu ERA-CVD

02.12.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w V konkursie w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases (JTC2020) międzynarodowy panel ekspertów rekomendował do dofinansowania jeden wniosek z udziałem polskiego podmiotu:

  • Cerebrovascular-immune interfaces: searching for an immune signature coupling hypertension to cognitive dysfunction (ImmuneHyperCog) – Uniwersytet Jagielloński

Kwota wnioskowanego dofinansowania to 198 165 euro

Wstecz