II konkurs e-Pionier – aktualizacja Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Działanie 3.3 „e-Pionier”

30.09.2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że został zmodyfikowany Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Działanie 3.3 „e-Pionier”.

Zmiana dotyczy sposobu rozliczania członków Zespołów Interdyscyplinarnych, mianowicie dodany został następujący zapis:

„W przypadku gdy jako ostateczny odbiorca wsparcia zostanie wybrana osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, wynagrodzenia osób prowadzących prace rozwojowe mogą zostać rozliczone na podstawie faktury Vat. W takim przypadku faktura powinna zawierać specyfikację jasno wskazującą, że poniesiony koszt to wynagrodzenie pracownika merytorycznego, który również będzie posiadał prawa własności do wytworzonego rozwiązania.”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Wstecz