Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w IV konkursie CyberSecIdent

30.09.2020

Zgodnie z § 8 ust. 9 Regulaminu konkursu CyberSecIdent IV, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych zostały zaplanowane zostały w dniach 14-25 września 2020 r. Spotkania zostaną przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O dokładnej dacie i godzinie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstecz