Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 6/1.1.1/2019 w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

14.01.2020

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w § 3 (doprecyzowanie terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia) oraz § 20 (uproszczono formę składanych do umowy załączników w tym zrezygnowano z harmonogramu płatności, jako załącznika do umowy).

Wstecz