Wyniki III Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

15.01.2020

Szanowni Państwo,Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki III Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, przedstawiamy Listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków oraz Listę rankingową negatywnie zaopiniowanych wniosków.Uprzejmie informujemy, że decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. III ust. 27 Regulaminu III konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą.Odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. V ust. 1 Regulaminu II konkursu, można składać do Centrum

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków CSI

Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków CSI

Wstecz