Rozstrzygnięcie naboru w ramach Inicjatywy EUREKA w roku 2019

09.12.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego naboru w Inicjatywie EUREKA. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Wstecz