Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

23.08.2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

  • 4/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka „Tworzywa sztuczne”
  • 5/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka „Technologie kosmiczne”
  • 6/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.


Agenda spotkania (aktualizacja 10.09.2019 r.)


Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
rejestracja-szkolenia-at-ncbr.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, nagranie wideo ze spotkania zamieszczone będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl w zakładce Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wstecz