Wspólny międzynarodowy konkurs ERA-NET SUSFOOD2 oraz ERA-NET CORE Organic Cofund - wyniki

29.10.2020

Uprzejmie informujemy, że we wspólnym międzynarodowym konkursie dwóch programów ERA-NET SUSFOOD2 oraz ERA-NET CORE Organic Cofund w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów oraz decyzji instytucji finansujących z poszczególnych krajów do dofinansowania zarekomendowano 12 wniosków, w tym 7 wniosków z udziałem polskich konsorcjantów:

Tytuł wniosku

Akronim

Konsorcjant polski

Fermentation-induced valorization of side stream blends from oilseed and dairy industry

FERBLEND

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Leverage points for organic and sustainable food systems

FOODLEVERS

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB

Innovative High pressure process to increase the preservation of ready-to-eat Organic FOOD

HO-FOOD

Instytutu

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Innovative Mild Processing Tailored to Ensure Sustainable and High Quality Organic Fruit Products

MILDSUSFRUIT

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Organic agro-food systems as models for sustainable food systems in Europe and Northern Africa

SysOrg

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mild Innovative Treatment For Wine Stabilisation

MI-WINE

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Zgodnie z procedurą konkursową polscy konsorcjanci projektu rekomendowanego do finansowania proszeni są o przesłanie do NCBR w formie papierowej i elektronicznej ( dominika.mickiewicz-at-ncbr.gov.pl ) krajowego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wzór wniosku i załączników zostanie przekazany drogą emailową.

Wstecz