Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 2/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Seal of excellence

01.10.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 2/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Seal of excellence (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w:

  • § 5 - dostosowanie sposobu uwierzytelniania w SL2014 do aktualnego stanu prawnego,
  • § 8 – zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych oraz
  • § 18 – zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/2-1-1-1-2020/   

Wstecz