Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie Rzeczy są dla ludzi

01.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 8 czerwca do 25 września 2020 roku wpłynęło 107 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 211 762 187,56 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 252 631 414,24 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena wstępna złożonych wniosków.

Wstecz