Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN - IV

08.07.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN - IV (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w:

  • § 3 – zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia;
  • § 5 – dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego;
  • § 8 – zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych;
  • § 18 – zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy oraz
  • § 20 - dopuszczenia w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci elektronicznej.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz