Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

08.07.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w:

  • § 3 – zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia;
  • § 5 – dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego;
  • § 8 – zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych;
  • § 18 – zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy oraz
  • § 20 - dopuszczenia w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci elektronicznej.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz