Informacja o liczbie wniosków złożonych w trzeciej i ostatniej rundzie konkursu TANGO IV (ścieżka A, B i C)

08.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w ramach trzeciej i ostatniej rundy naboru w terminie od 16 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 34 196 646,22 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 37 889 483,81 PLN.

W ramach ścieżki A wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 780 249,32 PLN.
W ścieżce B wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 926 606,25 PLN.
W ramach ścieżki C wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 20 489 790,65 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena wstępna złożonych wniosków.
Wszyscy projektodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny.

Wstecz