Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w III rundzie konkursu 1/1.1.1/2020 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR - Szybka Ścieżka

02.07.2020

Zgodnie z pkt 85 Regulaminu Konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w III rundzie konkursu zaplanowane zostały w dniach 21 lipca – 7 sierpnia 2020 r.

O dokładnej dacie i formie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  • sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  • poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  • spotkanie panelu ekspertów z Wnioskodawcą,
  • ocenę projektu przez panel, według wszystkich kryteriów oceny projektu.
Wstecz