Zakończenie oceny wniosków złożonych w piątej rundzie naboru, trwającej od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence

21.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w piątej rundzie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 2 złożonych wniosków, dokonano oceny 1 wniosku, z czego:

Dnia 21 listopada 2019 r. do dofinansowania został wybrany 1 projekt. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektu wynosi 2 314 354,97 PLN.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §9 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence – PIĄTA RUNDA

Wstecz