Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 4/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

19.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 2 września do 15 listopada 2019 r. wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 144 639 936,94 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 224 380 879,31 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz