Ogłoszenie konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV

15.11.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie GAMEINN-IV, skierowanym do podmiotów sektora gier wideo planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów powinno być opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczyliśmy 100 mln PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP poza woj. mazowieckim.

Na wnioski czekamy od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

Konkurs ogłaszamy w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, przy czym dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → 4/1.2/2019/ GAMEINN-IV

Wstecz