Konkurs 1/4.1.4/2020– Projekty aplikacyjne – zwiększenie alokacji na konkurs

25.11.2020

Informujemy o zwiększeniu alokacji na konkurs 1/4.1.4/2020 o kwotę 92 967 713,66 zł. Zwiększona alokacja wynosi 192 967 713,66 zł.

Zmiany w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie obowiązują od 25.11.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz