Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu TANGO-IV

20.11.2020

Uprzejmie informujemy, iż w ramach trzeciej rundy konkursu „TANGO-IV” łącznie w ramach Ścieżki A, B, C wpłynęły 54 wnioski, z czego:

  • W ramach Ścieżki A wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 9 780 249,32 PLN
  • W ramach Ścieżki B wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 926 606,25 PLN
  • W ramach Ścieżki C wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 20 489 790,65 PLN

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny wstępnej - Ścieżka A
Lista wniosków spełniających kryteria oceny wstępnej - Ścieżka B
Lista wniosków spełniających kryteria oceny wstępnej - Ścieżka C

Wstecz