Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

24.09.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w:

  • § 8 – zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych oraz
  • § 18 – zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz