Rozstrzygnięcie 28. Konkursu Inicjatywy CORNET

02.07.2020Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 28. Konkursu Inicjatywy CORNET (nabór wniosków: 12/06/2019 - 25/09/2019), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości 1 765 895 zł na realizację projektu:


Lp.

Akronim

Polscy partnerzy konsorcjum międzynarodowego

Tytuł

Przyznane dofinansowanie

1.

AroLeather

Stowarzyszenie Włókienników Polskich;  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opracowanie mikrobiologicznie aktywnych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska materiałów dla przemysłu lekkiego

1 765 895 zł

Wstecz