Informacja o liczbie wniosków złożonych w czwartej rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

01.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r. (tzn. w ramach czwartej rundy konkursu) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę dofinansowania 6 099 917,31 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 9 773 254,01 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz