Informacja o liczbie wniosków złożonych w drugiej i ostatniej rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

01.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2020 r. (tzn. w ramach drugiej i ostatniej rundy konkursu) wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 127 899 585,08 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 169 179 666,79 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz