Wyniki oceny formalnej – konkurs IdeaLab Call for Full Proposals

01.07.2020

Uprzejmie informujemy, że w naborze wniosków w konkursie IdeaLab Call for Full Proposals wpłynęło 6 wniosków.
W wyniku oceny formalnej wszystkie 6 wniosków zostało uznanych za spełniające wymogi formalne.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym IdeaLab Call for Full Proposals

Wstecz