Konkurs 1/4.1.4/2020 –Projekty aplikacyjne– uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

01.07.2020

Rozpoczynamy dziś nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne.

W związku z tym, aktywny staje się link do systemu informatycznego IP: lsi.ncbr.gov.pl. Przypominamy, że wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu, od dziś, tj. 1 lipca do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe zasady składania wniosków w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji.

Wstecz