Informacja o Konkursie nr 10/2019 Runda 2, temat nr 19

30.06.2020

Poniżej przedstawiamy listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków oraz listę wniosków negatywnie zaopiniowanych, złożonych w ramach tematu nr 19, rundy nr 2 Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków konkurs 10_2019 runda 2 - część 2 - temat 19
Lista negatywnie zaopiniowanych wniosków konkurs 10_2019 runda 2 – część 2 - temat 19

Wstecz