Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach konkursu GOSPOSTRATEG II

30.06.2020

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu GOSPOSTRATEG II łącznie wpłynęło 7 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły wszystkie kryteria oceny wstępnej i tym samym zostały ocenione pozytywnie.
Wnioski spełniające wszystkie kryteria oceny wstępnej skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach konkursu GOSPOSTRATEG II

Wstecz