Informacja o wynikach weryfikacji warunków formalnych: runda VIII (listopadowa) – konkurs 1/1.1.1/2019

10.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych wniosków złożonych w ósmej rundzie konkursu nr 1/1.1.1/2019 trwającej od 1.11.2019 r. do 30.11.2019 r. w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Seal of excellence.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych jedyny wniosek złożony w tej rundzie konkursu (numer POIR.01.01.01-00-0854/19) został skierowany do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Wstecz