Konkurs 4/1.2/2019 – GameINN-IV – zwiększenie alokacji na konkurs

06.07.2020

Informujemy o aktualizacji dokumentacji dla konkursu nr 4/1.2/2019 – GameINN-IV, ogłoszonego 15 listopada 2019 r.

W wyniku aktualizacji zwiększono alokację na konkurs z 100 mln PLN do 154 383 714,37 PLN.
Zmiany wprowadziliśmy w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Powyższe zmiany obowiązują od 06.07.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz