Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/1.2/2019 w ramach działania 1.2 POIR

16.07.2019

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1/1.2/2019 (GAMEINN) w działaniu 1.2 POIR. W dokumencie dokonano drobnych zmian technicznych np. usunięto publikatory ustaw. Uproszczono również tryb wprowadzania zmian w projekcie w § 17.

Wstecz