Konkurs Ścieżka dla Mazowsza – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

23.08.2019

Informujemy, że link do system informatycznego NCBR (system LSI) w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza jest aktywny: lsi.ncbr.gov.pl. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI, w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r. (do godz. 16:00).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować:

oraz pod numerami telefonów:

tel.: (22) 39 07 140
tel.: (22) 39 07 393

Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym NCBR zostały określone w Instrukcji.

Wstecz