Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – zwiększenie alokacji na IV rundę

27.11.2020

Informujemy o aktualizacji kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, ogłoszonym 7 stycznia 2020 r.

Łączna alokacja na III i IV rundę (obie skierowane do MŚP i ich konsorcjów) zwiększy się z 800 000 000 PLN do 908 931 463,04 PLN, przy czym: alokacja na III rundę zmniejszy się o 265 557 532,48 PLN (lista rankingowa z tej rundy nie wyczerpała pierwotnej alokacji w całości), natomiast alokacja na IV rundę zwiększy się o 374 488 995,52 PLN.

Zmiany w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie obowiązują od 27 listopada 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz