Wyniki III Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

29.10.2020

Uprzejmie informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w III Konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,,Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

W związku z zakończeniem ww. oceny przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie. Spośród 45 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dokonano oceny 42 z nich, z czego:

  1. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 13 projektów na łączną kwotę 168 628 976,06 PLN.
  2. 29 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania.
  3. 3 wnioski zostały wycofany z oceny.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom w formie pisemnej.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Lista rankingowa pozytywna w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III
Lista rankingowa negatywna w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III

Wstecz