Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka – zmiany alokacji w konkursie

24.09.2020

Informujemy o zwiększeniu alokacji na projekty realizowane przez dużych przedsiębiorców (samodzielnie lub z ich udziałem) w konkursie nr 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka, ogłoszonym 14 sierpnia 2019 r. Dzięki tej zmianie dofinansowanie będą mogły uzyskać wszystkie projekty ocenione pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej w ramach trzeciej, ostatniej rundy konkursu.

Alokacja dla dużych przedsiębiorców została zwiększona z 764 577 810,33 PLN do 767 059 408,88 PLN poprzez przesunięcie brakujących środków z alokacji przeznaczonej na realizację projektów przez MŚP (samodzielnie lub z ich udziałem). Tym samym ogólna alokacja na konkurs nie zmieni się.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie konkursu obowiązują od 24 września 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym dokumentem.

Wstecz