Komunikat w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. w Warszawie wraz z uzasadnieniem

11.12.2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie niniejszym publikuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NCBR Investment Fund ASI S.A. w Warszawie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu tej spółki, wraz z uzasadnieniem oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz członków Zarządu NIF ASI S.A. z uzasadnieniem

Wstecz