Komunikat w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu NCBR+ sp. z o.o

03.06.2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami NCBR niniejszym publikuje uchwały Zgromadzenia Wspólników NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie.

Uchwała nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Wstecz