Komunikat w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej NCBR+ sp. z o.o.

20.03.2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, NCBR niniejszym publikuje uchwałę Zgromadzenia Wspólników NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie.

Uchwała Nr 13

Wstecz