główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

termin nadsyłania aplikacji:  
26.03.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA
fundusze inwestycyjne

nr referencyjny: DIBR_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Bieżący nadzór nad funduszami venture capital finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanych beneficjentów programu BRIdge Alfa,
 • weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
 • uczestnictwo w Komitetach Inwestycyjnych funduszy oraz współpraca z ekspertami NCBR,
 • nadzór i monitorowanie prawidłowości realizacji umów,
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby NCBR, w szczególności analiz w ramach monitoringu inwestorskiego,
 • bieżąca współpraca z innymi działami NCBR (dział prawny, dział kontrolingu, dział księgowości).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy obszarach związanych z analizą finansową lub prawno-biznesową albo monitoringiem lub nadzorowaniem projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • znajomość MS Excel i Word,
 • umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań,
 • umiejętność krytycznej analizy informacji,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • nienaganną postawę etyczną.


MILE WIDZIANE:

 • znajomość rynku start-up’ów,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego,
 • posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożlwiającym swobodną komunikację biznesową (minimum B2),
 • zaawansowana znajomość narzędzi informatycznych takich jak MS Excel, MS PowerPoint, bazodanowych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Łukasz Nikitiuk, Warszawa