ekspert

bezpieczeństwo teleinformatyczne

termin nadsyłania aplikacji:  
04.03.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT
bezpieczeństwo teleinformatyczne

nr referencyjny: DP_04_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za zapewnienie cyberbezpieczeństwa Grupy NCBR.

Główne zadania: 

 • identyfikowanie bieżących zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni;
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • monitorowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • koordynacja w zakresie obsługi incydentów teleinformatycznych;
 • przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz koordynacja audytów zewnętrznych;
 • określanie wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego dla sprzętu, systemów oraz oprogramowania;
 • wydawanie rekomendacji oraz organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla komórek organizacyjnych Centrum;
 • pełnienie funkcji administratora systemu przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.


OCZEKIWANIA:

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT (w zakresie bezpieczeństwa, audytu, compliance, consultingu);
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki informatyczne lub pokrewne;
 • znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows i Linux ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem;
 • znajomość aktualnej tematyki zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz metod ich mitygowania;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1;
 • analityczne myślenie;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w zespołach typu CERT/CSIRT;
 • doświadczenie z systemami typu SIEM, MDM;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych;
 • doświadczenie w administrowaniu bezpieczeństwem;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy złośliwego oprogramowania;
 • znajomość zagadnień związanych z audytem i testami bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
 • znajomość zagadnień związanych z informatyką śledczą.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces zakończono bez wyboru kandydata