Director General

for Research & Innovation

termin nadsyłania aplikacji:  
14.01.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

Aktualnie rozszerzamy swoją ofertę o wsparcie polskich podmiotów w Brukseli. W związku z tym budujemy zespół pracowników nowopowstałego działu, który na co dzień będzie realizować swoje zadania bezpośrednio ze stolicy Belgii w ramach Business & Science Poland.


DIRECTOR GENERAL

for Research & Innovation


nr referencyjny: DWB_01_S1_19    miejsce pracy: Bruksela      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 

Budowa, rozwój, oraz nadzór działu pracującego w Brukseli odpowiedzialnego za bieżący monitoring polityki badań i innowacji Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych).

Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie: 

 • opracowanie i zapewnienie realizacji strategii monitorowania polityki badań i innowacji UE;
 • odpowiedzialność za nawiązywanie i utrzymywanie efektywnych relacji ze strategicznymi partnerami;
 • reprezentowanie działu w kontaktach zewnętrznych (interesariuszami działu są bardzo różnorodne podmioty od instytutów badawczych, przedsiębiorców, po krajowe lub unijne czy międzynarodowe instytucje publiczne, w tym także Komisja Europejska i Parlament Europejski);
 • koordynacja działań zespołu realizującego monitowanie polityki badań i innowacji UE;
 • zapewnienie efektywnego procesu raportowania efektów prac działu bezpośrednio do centrali NCBR;
 • nadzór nad funkcjonowaniem działu.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 10 lat doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • minimum 10 lat pracy w instytucjach dysponujących środkami z funduszy strukturalnych lub z instytucjami UE;
 • minimum 10 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • mile widziane doświadczenie eksperta KE oceniającego wnioski lub/i realizowane projekty;
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową (minimum poziom C1 – praca obejmuje networking międzynarodowy);
 • mile widziana znajomość drugiego języka UE (preferowany język francuski, flamandzki lub niemiecki) na poziomie B2;
 • bardzo dobra znajomość zasad działania Unii Europejskiej;
 • bardzo dobra wiedza z zakresu polityki badawczo-innowacyjnej UE i programów ramowych;
 • znajomość środowiska B+R w Polsce;
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • elastyczność i orientacja na cel biznesowy;
 • dyspozycyjność (praca obejmuje udział w różnorodnych wydarzeniach o charakterze networkingowym);
 • wysoka kultura osobista.


OFERUJEMY:

 • strategiczną pracę na rzecz rozwoju innowacji w Polsce;
 • rzadkie na rynku ambitne wyzwania obfitujące w zadania oparte o współpracę międzynarodową;
 • atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie do Twoich umiejętności i doświadczenia uzupełnione o adekwatne świadczenia pozapłacowe funkcjonujące na rynku pracy w Brukseli. 


Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Ewa Kocińska-Lange, Poznań