zastępca dyrektora działu

inwestycji B+R

termin nadsyłania aplikacji:  
28.05.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU INWESTYCJI B+R


nr referencyjny: DIBR_03_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie programami finansowania prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych. Praca Zastępcy Dyrektora Działu Inwestycji B+R wiąże się z wyznaczaniem celów dla zarządzanego obszaru na podstawie otrzymanych celów strategicznych i  zapewnienie ich realizacji oraz daje szansę udziału w tworzeniu ekosystemu innowacji w Polsce.

Główne zadania:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji przedsięwzięć i programów realizowanych przez Dział Inwestycji B+R,
 • programowanie i wdrażanie instrumentów finansowych; przygotowywanie dokumentacji programowej;
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z umową oraz właściwymi przepisami,
 • planowanie programów oraz przedsięwzięć skierowanych na finansowanie projektów B+R realizowanych przez startupy,
 • kierowanie w negocjacjach z partnerami zewnętrznymi,
 • planowanie, realizacja i kontrola realizacji nadzorowanego budżetu; optymalizacja kosztów w zarządzanym obszarze,
 • dobór i odpowiedzialność za adaptację nowych pracowników,
 • kierowanie pracą podległych pracowników i ich motywowanie,
 • przeprowadzenie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników oraz planowanie ich rozwoju poprzez odpowiedni dobór szkoleń i działań rozwojowych,
 • bieżąca współpraca z innymi działami NCBR (dział prawny, dział kontrolingu, dział księgowości),
 • raportowanie przypadków naruszenia przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (prawo lub ekonomia/finanse),
 • 5 – 10 lat doświadczenia w zakresie doradztwa prawno-biznesowego, inwestycyjnego lub nadzorowania projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
 • minimum 5 lat doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem,
 • wiedzę z zakresu wdrażania instrumentów finansowych,
 • wiedzę z zakresu kwalifikowalności, prawidłowości, zarządzania i kontroli wydatków,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, prawa spółek handlowych, prawa pomocy publicznej, nadzoru właścicielskiego i korporacyjnego,
 • znajomość branży innowacji, rynku venture capital, procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum za poziomie C1),
 • umiejętność efektywnego przygotowania i prowadzenia prezentacji,
 • zdolność wypracowywania kompromisów,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • nienaganną postawę etyczną.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy lub współpracy z organami administracji publicznej,
 • tytuł radcy prawnego,
 • posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się),
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów inwestycyjnych,
 • zainteresowania z obszaru nowoczesnych technologii.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

DIBR_03_S1_20_lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (404 KB)

16.06.2020 18:03 Aneta Garwolińska 29.05.2020 16:42 Aneta Garwolińska Pobierz