kierownik sekcji

nadzór korporacyjny

termin nadsyłania aplikacji:  
12.09.2021
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa unikatowa poduszka ratunkowa, wykorzystywana podczas zagrożenia lawinowego? Albo bioniczne protezy ręki? Jak można angażować druk 3D, robotykę oraz metodologię STEAM do kreowania nowoczesnej edukacji? To tylko kilka z projektów, które wspieramy na co dzień w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


KIEROWNIK SEKCJI
nadzór korporacyjny

nr referencyjny: BDP_11_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację realizacji zadań związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek zależnych NCBR, wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, aktów założycielskich spółek, a także w oparciu o przyjęte w obiegu prawnym instrumenty i praktyki nadzoru korporacyjnego.

 
Główne zadania:

 • nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z zasad nadzoru korporacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółek zależnych NCBR;
 • nadzór nad realizacją zadań przez pracowników sekcji w zakresie dotyczącym:
   - bieżącego monitorowania działalności spółek zależnych,
   - przygotowywania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania konkursowego na członków organów spółek zależnych oraz weryfikowania spełniania wymagań formalnoprawnych przez kandydatów na członków organów spółek zależnych Centrum, w szczególności wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i zasad nadzoru korporacyjnego,
   - inicjowania lub wsparcia czynności kontrolnych podejmowanych wobec spółek zależnych NCBR w ramach nadzoru korporacyjnego,
   - dokonywania analizy sprawozdań spółek zależnych i innych informacji i dokumentów od nich otrzymywanych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi praktykami nadzoru korporacyjnego,
   - udziału w procesie zmian statutów spółek oraz innych dokumentów związanych z działalnością spółek lub ich organów, jak również udział w procesie powoływania nowych spółek,
   - wydawania opinii prawnych dot. aspektów prawnych zw. z działalnością spółek zależnych Centrum oraz ich organów na potrzeby Dyrekcji Centrum, Dyrektora Biura lub innych komórek organizacyjnych Centrum,
   - bieżącej współpracy z organami spółek oraz komórkami organizacyjnymi NCBR;
 • efektywne zarządzanie zespołem poprzez:
   - planowanie i raportowanie realizacji pracy sekcji,
   - delegowanie i rozliczanie zadań pracownikom sekcji,
   - zarządzanie zleceniami zewnętrznymi zapewniając spójność działań i wizerunku,
   - motywowanie pracowników sekcji,
   - ocenę pracowników i wspieranie rozwoju ich kompetencji.

OCZEKIWANIA:

 • tytułu radcy prawnego,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzeniem zespołem prawników,
 • minimum 5-letniego doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (w tym doświadczenia w tworzeniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych, formułowaniu opinii prawnych),
 • minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorem korporacyjnym/ właścicielskim nad spółkami;
 • znajomość:
   - regulacji prawnych dot. funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,
   - zasad zarządzania mieniem państwowym,
   - regulacji dot. finansów publicznych,
   - regulacji prawnych dot. dokapitalizowywania spółek środkami publicznymi,
   - regulacji prawnych dot. działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych,
   - prawa spółek handlowych;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i duża dokładność;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa/ państwowych osób prawnych lub nad (zarządzającymi) alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu finansowania nauki i finansowania projektów ze środków publicznych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista osób spełniających kryteria formalne (437 KB)

Oryginalna publikacja Monika Szczegot-Pilarczyk 14.09.2021 16:14 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz