starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

termin nadsyłania aplikacji:  
12.05.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.STARSZY SPECJALISTA

sekretarz paneli oceniających wnioski

                           
nr referencyjny: DWP_07_S10_19               miejsce pracy: Warszawa                     wymiar etatu: pełen etat

 TWOJA ROLA:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę formalno-organizacyjną procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, składanych do NCBR.

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • bieżąca kompleksowa współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac, opinii merytorycznych, etc.)
 • udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków i weryfikacji protestów;
 • przygotowywanie, obsługa organizacyjna i prowadzenie paneli (funkcja sekretarza paneli).

 

JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 lata doświadczenie zawodowe w pracy związanej z obsługą projektów (proces oceny, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc.);
 • umiejętność współpracy, budowania i rozwijania relacji;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia;
 • średnio zaawansowaną znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność efektywnego planowania i organizacji pracy;
 • nienaganną postawę etyczną.


A DODATKOWO:

 • masz doświadczenie w ocenie wniosków i/lub kontraktowaniu;
 • znasz zasady związane z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

 

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

lista formalna DWP_07_S10_19 (1 MB)

24.06.2019 11:08 Małgorzata Sikorska 16.05.2019 12:04 Małgorzata Sikorska Pobierz

Wyniki naboru:

Aleksandra Rucińska-Jóźwik, Warszawa  – starszy specjalista sekretarz paneli oceniających wnioski

 Agata Kuszewska, Ząbki – starszy specjalista sekretarz paneli oceniających wnisoki