starszy specjalista

nadzór nad funduszami venture capital

termin nadsyłania aplikacji:  
07.01.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA

nadzór nad funduszami venture capital

nr referencyjny:  DIBR_10_S1_19   miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za nadzór nad funduszami venture capital finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Praca ta wiąże się z dużą samodzielnością, możliwością zdobycia unikalnej wiedzy z zakresu inwestycji publicznych w fundusze venture capital oraz daje szansę udziału w tworzeniu ekosystemu innowacji w Polsce.

 

Główne zadania:

 • wykonywanie samodzielnego kompleksowego nadzoru nad funduszami venture capital finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanych beneficjentów programu BRIdge Alfa,
 • weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
 • uczestnictwo w Komitetach Inwestycyjnych funduszy oraz wsparcie ekspertów,
 • nadzór i monitorowanie prawidłowości realizacji umów,
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby NCBR, w szczególności analiz w ramach monitoringu inwestorskiego,
 • bieżąca współpraca z innymi działami NCBR (dział prawny, dział kontrolingu, dział księgowości).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy obszarach związanych z analizą finansową lub prawno-biznesową albo monitoringiem lub nadzorowaniem projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • znajomość MS Excel i Word,
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizację zadań,
 • umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • nienaganną postawę etyczną.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • znajomość rynku start-up’ów,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego,
 • posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się), 
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów inwestycyjnych,
 • zaawansowana znajomość MS PowerPoint oraz narzędzi informatycznych takich jak bazodanowych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Klaudia Rynkiewicz, Warszawa
Adrian Smolik, Warszawa