kierownik sekcji

zarządzanie Sekcją Projektów Wewnętrznych

termin nadsyłania aplikacji:  
06.11.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI
zarządzanie Sekcją Projektów Wewnętrznych

nr referencyjny: BSR_SPW_06_S1_19     miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: 1 cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za zbudowanie i kierowanie zespołem odpowiedzialnym za rozwój Centrum w obszarze zarządzania projektami wewnętrznymi, aby zapewnić skuteczne wdrażania zmian oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

 

Główne zadania:

 • stworzenie nowego zespołu w Centrum – zbudowanie go i zorganizowanie jego pracy,
 • skuteczne i efektywne wdrażanie projektów oraz zarządzanie projektami wewnętrznymi wspierającymi realizację celów i strategii NCBR,
 • opracowanie i wdrożenie standardu i procesu zarządzania projektami,
 • zarządzanie portfelem projektów,
 • monitoring kondycji projektów (terminowość, budżet, cel),
 • zarządzanie ryzykiem w projektach,
 • zarządzanie repozytorium informacji o projektach,
 • rekrutacja, wybór, ocena i wynagradzanie  kierowników projektów,
 • rozwój kompetencji pracowników, włączając szkolenia, mentoring, doradztwo,
 • zarządzanie bazą wiedzy projektowej i promocja najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania projektem,
 • dostarczanie zestawu narzędzi do skutecznego zarządzania projektami,
 • wdrożenie i obsługa projektowych systemów informacyjnych,
 • przeprowadzanie audytów projektów,
 • koordynacja komunikacji i współpracy między-projektowej,
 • ewaluacja zakończonych projektów.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w tym umiejętności organizowania, oceny pracy, motywowania i rozwoju podległych pracowników,
 • umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej, finansowej i organizacyjnej połączone z doświadczeniem w inicjowaniu i wdrażaniu projektów
 • doskonała organizacja pracy własnej i zespołu,
 • zdolności przywódcze – umiejętność inspirowania i wyznaczania celów,
 • doświadczenie w tworzeniu ogólnoorganizacyjnych standardów i polityk,
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji,
 • umiejętność osiągania ambitnych celów i dotrzymywania terminów,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • certyfikat zarządzania projektami.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • praktyczna znajomość zagadnień i narzędzi wspierających zarządzanie w oparciu o KPI,
 • doświadczenie we wdrażaniu i promowaniu narzędzi lub systemów promujących Kaizen, 
 • praktyczna znajomość narzędzi typu BPMS,
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (556 KB)

28.11.2019 12:38 Anna Gierałtowska 07.11.2019 13:26 Anna Gierałtowska Pobierz