REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

analizy i ewaluacja

BSR_12_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczania projektów

DRK_08_S2_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_06_S1_20
specjalista operacyjny

obsługa projektów

DRK_07_S2_20
współpracownik

ds. rozliczania umów beneficjentów

DRK_02_W7_20
ekspert wsparcia

postępowania administracyjne

BDP_07_S1_20
kierownik zespołu

infrastruktura IT

DUIT_22_S1_20